Visar 9 träffar på ifrs.

 • IFRS-dagen

  Dagen för dig som jobbar med IFRS och behöver senaste nytt inför årsbokslutet 2018. Här får du kunskap om alla aktuella nyheter och förbereds på kommande förändringar i regelverket, så du kan känna dig trygg i din yrkesutövning.   IFRS-dagen 2018...
 • IFRS – fördjupning

  Denna fördjupningskurs inom IFRS ger dig kunskap om innehållet i specifika standarder och tolkningar som helt eller delvis saknar motsvarande tillämpning i svensk god redovisningssed enligt ÅRL och Bokföringsnämndens normer.
 • IFRS – grundläggande

  Du får en orientering om vad IFRS innebär, vilka principiella grunder som ligger bakom, vem som utformar normerna och i vilka avseenden IFRS-redovisning skiljer sig åt jämfört med en redovisning enligt svenska normer.
 • Nyheter i IFRS

  Aktuella frågor och nyheter inom IFRS såsom de nya bestämmelserna om Intäkter och Leasing.
 • Koncernredovisning II

  En praktisk fortsättningskurs som ger dig en större förståelse för de mer komplicerade problemställningarna inom koncernredovisning och hur du hanterar dessa. Du får en förståelse för koncernmässiga effekterna av att minska eller öka sitt innehav...
 • God redovisningssed i fastighetsföretag

  Kursen ger dig en övergripande bild av vad som är god redovisningssed för fastighetsbolag. Vi går igenom alla väsentliga områden som är specifika för fastighetsbolag och beskriver vilka olika regelsystem som finns, med koncentration på svensk...
 • Förberedelsekurs inför revisorsexamen

  Öka dina chanser att klara revisorsexamen genom denna förberedelsekurs. Denna veckokurs omfattar och belyser den bredd av de områden som kan behandlas på provet. Kursen innehåller moment inom revision, redovisning, associationsrätt, skatterätt...
 • Koncernredovisning I

  En mycket praktiskt inriktad tredagarskurs där du arbetar med ett brett spektrum av praktikfall. Kursen ger dig grundläggande kunskaper om principerna för förvärvsmetoden och den praktiska utformningen av koncernredovisningen. Efter avslutad kurs...
 • Kassaflödesanalys för koncern

  En kurs för dig som vill lära dig hur du upprättar och analyserar en kassaflödesanalys för en koncern. Efter kursen är du väl insatt i de regler och praxis som ligger till grund för kassaflödesanalysen och du kan upprätta en kassaflödesanalys för...