Rabatter för FAR-medlemmar

Som medlem i FAR får du 10% rabatt på alla kurser. Vi lämnar även 15% rabatt på hela vår bokutgivning och 20% på FAR Online.

FAR utbildning

Du som är medlem i FAR får 10% rabatt på alla våra utbildningar (gäller ej interaktiva distanskurser).

FAR-böcker

Som medlem i FAR får du 15% rabatt på samtliga böcker utgivna av FAR eller 20% vid beställning av fler än 30 böcker.
Rabatten dras automatiskt och utgår på byrånivå – det gör alltså ingen skillnad om det är du eller en medarbetare som gör beställningen.
Medlemsrabatten gäller inte böcker utgivna av Bokföringsnämnden eller Sanoma.

FAR Online

Som medlem i FAR får du 20% rabatt på FAR Online. Rabatten dras automatiskt och utgår på byrånivå – det gör alltså ingen skillnad om det är du eller en medarbetare som gör beställningen. Rabatten regleras på fakturan..