Det här är FAR Online

Med FAR Online är det enkelt för dig att hålla reda på aktuella siffror och regelverk, vare sig du arbetar som revisor, redovisningskonsult och rådgivare på en byrå, eller som jurist och ekonom. 

Alla ekonomiska regelverk, ständigt uppdaterat

I databasen hittar du både de senaste lagändringarna och regelverken inom områden som redovisning, revision, skatt och finans liksom ett stort urval av fakta- och sifferuppgifter.

Redovisa Rätt är ett väletablerat referensverk för bokföring, och innehåller en stor mängd uppslagsord med instruktioner hur man ska göra i både löpande bokföring och årsredovisning, samt rikligt med pedagogiska räkneexempel på allt från kostförmåner till generella momsberäkningar.  

Nu vid bolagsstämmosäsongen lanserar vi även Rätt Bolagsrätt. Perfekt stöd för dig som behöver reda ut begreppen i bolagsrättsliga frågor. Ord och termer delas in i definition, fördjupning, tips och lagstöd. Exempel på termer är ansvarsfrihetminoritetsskydd och värdeöverföring.

Du kommer alltid åt informationen oavsett om du är vid din dator, smartphone eller surfplatta. Här kan du se den öppna delen av FAR Online