Finansområdet – regelsamlingar

FAR:s regelsamlingar för den svenska finanssektorn består av Bank-, Börs-, Försäkrings- och Värdepappersvolymen.

Bankvolymen är regelsamlingen som samlar EU-rätt, lagstiftning och föreskrifter som reglerar bank- och kreditverksamhet. 

I Börsvolymen finns alla regler för börsbolag samlade. Lagar, förordningar, EU-rätt, myndigetsföreskrifter och självregleringen på området, dessutom prospekt-, marknadsmissbruksdirektivet och takeover-regler m.m.

Försäkringsvolymen samlar gällande rätt på försäkringsområdet. Lagar, förordningar, föreskrifter och EU-rätt är uppdaterade utifrån de senaste ändringarna. Du får tillgång till Solvens II-förordningen, Solvens II-direktivet, försäkringsrörelselagen och Finansinspektionens föreskrifter bland mycket annat.

Regelsamlingen Värdepappersvolymen har fokus på fonder och aktier, och samlar EU-rätt, lagar och förordningar, myndighetsföreskrifter och självregleringen för värdepappersföretag och kreditinstitut.

FAR:s regelsamlingar 2019/2020 – för den svenska finanssektorn