Nya skatteregler – FAR

Nya skatteregler

 Inspelat 26 april 2018.

Regeringen har lämnat en lagrådsremiss och de nya skattereglerna för bolagssektorn föreslås börja gälla 1 januari 2019. 

Förslaget innebär bland annat:

  • Sänkt skattesats till 20,6 procent (i två steg)
  • Begränsningar i möjligheten att dra av räntekostnader
  • De riktade räntebegränsningsreglerna ges en snävare tillämpning
  • Finansiell leasing behandlas skattemässigt som ränta vid tillämpning av den generella begränsningsregeln.

Föreläsare

Johanna Wiklund och Urban Kardvik, Grant Thornton

Fyll i dina uppgifter och ta del av webbinariet


Vi bjuder på en genomgång av huvuddragen i de nya reglerna och hur det kommer att påverka företag i olika branscher. Fastighetsbolag och andra bolag med stora räntekostnader tillhör de som påverkas mest. Vi går även igenom vad du bör tänka på och hur du kan förbereda sig inför förändringen.

Så här behandlar vi dina personuppgifter.