Utbilda dig med FAR

Kurser inom skatt

Vi har en lång erfarenhet av att arrangera skatteutbildningar. Vårt breda och djupa kursutbud gör det enkelt för dig att hitta rätt utbildning oavsett kunskapsnivå.

Skatt I – deklaration och beskattning i enskild firma och handelsbolag

En praktisk deklarationskurs som vänder sig till dig som behöver öka din kunskap gällande deklarationsförfarandet för fysiska personers näringsverksamhet.
Se kursdatum för Skatt I

Skatt I – deklaration och beskattning i aktiebolag och delägarbeskattning i FÅAB

En praktisk deklarationskurs som vänder sig till dig som vill öka din kunskap avseende deklaration av aktiebolag och dess ägare när det gäller fåmansbolag.
Se kursdatum för Skatt I

Skatt II – beskattning i ägarledda företag

Kursen vänder sig till dig som vill ha fördjupad kunskap när det gäller skattefrågor för ägare till kvalificerade andelar i fåmansföretag – de s.k. 3:12-reglerna, enskilda näringsidkare och ägarledda handelsbolag med fysiska personer som delägare. 
Se kursdatum för Skatt II

Skatt III – beskattning av aktiebolag

Du får fördjupade kunskaper i att identifiera och lösa skatteproblem för företag, med huvudsaklig inriktning mot aktiebolag och koncerner. Du får förutsättningar för att kunna förstå och tillämpa de olika skattemässiga möjligheter och risker som finns och hur du ska kunna utnyttja dem mer aktivit i din roll som rådgivare.
Se kursdatum för Skatt III

Skattedag för ekonomichefer och redovisningsansvariga

Under denna nyhetsdag får du träffa erfarna skatteexperter som fördjupar sig inom flera olika områden. Dessutom får du en genomgång av relevanta rättsfall, ställningstaganden och lagförslag på området, som ger dig en praktisk inblick i tillämpning och tolkning av de regler som finns. 
Anmäl dig till Skattedag för ekonomichefer och redovisningsansvariga 

Skattedagen för revisorer och redovisningskonsulter

På skattedagen går vi igenom de viktigaste nyheterna för dig som är revisor eller redovisningskonsult. Du får en uppdatering på årets kommande skattehändelser, ny lagstiftning samt de senaste tolkningarna och rättsfallen. Deltagarna är kvalificerade branschkollegor – så du kan vara säker på att dagens innehåll är noga utvalt. 
Anmäl dig till Skattedagen för revisorer och redovisningskonsulter


Fler utbildningar på skatteområdet

Här hittar du både veckokurser samt kombinerade kurser, t.ex. redovisning och skatt, samt kurser med spetskompetens. 
Se alla FAR:s skattekurser