Revisionskurser hos FAR

Vi har lång erfarenhet av att arrangera revisionsutbildningar. Vårt breda och djupa kursutbud gör det enkelt för dig att hitta rätt utbildning oavsett kunskapsnivå.

Grundutbildning i revision

Under din grundutbildning i revision erbjuder vi bland annat tre veckolånga kurser, ett kunskapstest och sedan en femdagarskurs inför Revisorsnämndens prov. Med denna utbildning i ryggen tillsammans med din praktiska utbildning är du väl förberedd för en karriär inom revisionsområdet!

Kvalificerad revision

Inom kvalificerad revision för revisorer har vi ett varierat och kvalificerat innehåll, samt branschinriktade kurser.

Boktips