IFRS – lär dig regelverket hos FAR

Behöver du vässa dina kunskaper inom IFRS? FAR har ett brett utbud av kurser inom IFRS, allt från grundläggande till fördjupning och uppdateringsdagar.

Vad är IFRS?

IFRS eller International Financial Reporting Standards är ett internationellt regelverk som ska tillämpas av alla svenska noterade bolag. Regelverket används även av andra bolag som antingen är dotterbolag till noterade bolag i Sverige eller utomlands eller av bolag som vill ha en kvalitet på sin redovisning som är jämförbar med noterade bolag.
Inom EU ska företag som har noterade värdepapper och upprättar koncernredovisning tillämpa internationell redovisningsstandard.

Kurser inom IFRS

Kurserna vänder sig till dig som arbetar med eller i bolag som ska upprätta en redovisning i enlighet med IFRS, ekonomi- eller redovisningsansvariga, revisorer och redovisningskonsulter.

IFRS-kurser hos FAR

 
Stockholm 25 september
Fler datum tillgängliga

IFRS – grundläggande

 
Stockholm 26-27 september
Fler datum tillgängliga

IFRS – fördjupning

 
Stockholm 20 november
Fler datum tillgängliga

IFRS-dagen 2018

 
Digital kurs 18 oktober

Nyheter i IFRS

Relevant litteratur