Kurser inom IFRS

FAR har utbildningar för dig som arbetar med eller i bolag som upprättar redovisning enligt IFRS.

IFRS – lär dig regelverket hos oss på FAR

Behöver du vässa dina kunskaper? För dig som är revisor, redovisningskonsult, ekonomi- eller redovisningsansvarig har vi utbildningar inom IFRS från grundläggande till kvalificerad nivå. Årligen genomför vi även webbinariet Nyheter i IFRS och nyhetsdagen IFRS-dagen.
Vi stolta över att ensamma kunna erbjuda den heltäckande svenska översättningen av IFRS, både i FAR Online och i IFRS-volymen.

IFRS – grundläggande

Kursen ger dig en orientering om vad IFRS innebär, vilka principiella grunder som ligger bakom, vem som utformar normerna och i vilka avseenden IFRS-redovisning skiljer sig åt jämfört med en redovisning enligt svenska normer.
Se kursdatum för IFRS – grundläggande

IFRS – fördjupning

Den här fördjupningskursen ger dig kunskap om innehållet i specifika standarder och tolkningar som helt eller delvis saknar motsvarande tillämpning i svensk god redovisningssed enligt ÅRL och Bokföringsnämndens normer.
Se kursdatum för IFRS – fördjupning

IFRS-dagen

På nyhetsdagen informeras du om nya antagna standarder, ändringar i befintliga och nya tolkningsmeddelanden för året. Expertföreläsarna delar med sig av sina erfarenheter av tillämpning av regelverket. 
Anmäl dig till nyhetsdagen

Nyheter i IFRS

Under en timme får du en lärarledd expertföreläsning där årets aktuella antagna regler diskuteras. Inledningsvis får du också en översiktlig genomgång av grunderna i IFRS och kopplingen till svensk redovisning.
Anmäl dig till webbinariet 

Kurser inom IFRS

Tips på litteratur och onlineverktyg