Bokslutsredovisning

Hos FAR hittar du utbildningar inom bokslutsredovisning. Vi har kurser på alla nivåer, från grundläggande till fördjupning. Att få ett lyft i karriären eller att exempelvis själv ta hand om hela bokslutet blir snabbt en verklighet när du kombinerar din egen praktiska erfarenhet med en kurs i bokslutsredovisning.

Bokslutsredovisning I – avstämningar och månadsbokslut. Kursen riktar sig till dig som är ekonomi- eller redovisningsassistent med viss erfarenhet av löpande bokföring. Målet med kursen är att du ska kunna delta i avstämnings- och månadsbokslutsarbetet, självständigt kunna stämma av vanligt förekommande balans- och resultatposter på kontonivå och dokumentera dina avstämningar och analyser.

Bokslutsredovisning II – årsbokslut. Kursen riktar sig till dig som har god erfarenhet av löpande bokföring men du behöver inte ha upprättat ett bokslut. Efter utbildningen ska du kunna färdigställa resultat- och balansräkningen inför upprättande av årsredovisning.

Bokslutsredovisning III – fördjupning och årsredovisning. En teoretisk och praktisk fördjupningskurs där du får en genomgång av god redovisningssed, specifika frågeställningar om bl.a. intäkter, skatter, avsättningar och pensioner. Målsättningen är att du efter kursen ska kunna upprätta en årsredovisning för ett aktiebolag samt känna till väsentliga skillnader mellan K2- och K3-regelverken.

Kvalificerade bokslutsfrågor – redovisning och skatt. En kurs där du får en genomgång av svåra och högaktuella frågor, såväl ur ett redovisnings- som ur ett skatteperspektiv.

Vill du certifiera dig?

Att plugga på distans kan vara ett bra alternativ för många. Vi har distanskurser där du har möjlighet att avsluta utbildningen med en tentamen och på så sätt skaffa dig ett kvitto på dina kunskaper. Titta exempelvis på distanskursen Certifierad redovisningsekonom som är kursen för dig som behöver få en förståelse för företagets totala redovisning.

Därför ska du välja din utbildning i bokslut hos FAR

FAR är ett av Sveriges största utbildningsföretag med mer än 30 års erfarenhet som utbildningsarrangör. Vi utbildar i snitt 11 000 personer årligen och responsen vi får är vi mycket stolta över – fler än 90% av våra kursdeltagare är mycket nöjda med sin utbildning!

Aktuella kurser

 
Stockholm 26-28 mars
Fler datum tillgängliga

Bokslutsredovisning I – avstämningar och månadsbokslut

 
Stockholm 26-28 mars
Fler datum tillgängliga

Bokslutsredovisning II – årsbokslut

 
Stockholm 23-25 april
Fler datum tillgängliga

Bokslutsredovisning III – fördjupning och årsredovisning

 
Stockholm 7-8 november
Fler datum tillgängliga

Kvalificerade bokslutsfrågor – redovisning & skatt

Certifiering
Digital kurs

Certifierad Redovisningsekonom