Momskurser hos FAR

Vi har en lång erfarenhet av att arrangera momsutbildningar. Vårt breda och djupa kursutbud gör det enkelt för dig att hitta rätt utbildning oavsett kunskapsnivå. 

Moms I

Den här kursen ger dig goda kunskaper om mervärdesskattelagen och hur du tillämpar den. Vi redogör för gällande regler, aktuella rättsfall, nyheter och skrivelser. Du får lära dig hur du undviker fällor, fel och onödiga risker samt säkerställer en korrekt redovisning av mervärdesskatt. 
Se kursdatum och orter för Moms I

Moms II

Momskursen ger dig fördjupad kännedom om mervärdeskattefrågor och svårtillämpade områden. Vi rekommenderar förkunskaper motsvarande vår kurs Moms I.
Se kursdatum för Moms II

Grundläggande moms

Den här onlinekursen ger dig de grundläggande kunskaperna inom moms som du behöver för att kunna hantera underlag för moms och även förståelse för de regler och undantag du behöver vara uppmärksam på.
Anmäl dig till onlinekursen Grundläggande moms

Vanliga momsfrågor

Denna onlinekurs fokuserar på vanliga momsfrågor som påverkar din momshantering i praktiken. Du får dessutom reda på vanliga fel men också vilka möjligheter som står till buds. Vi rekommenderar förkunskaper motsvarande vår kurs Grundläggande moms. 
Anmäl dig till Vanliga momsfrågor

 

Fler utbildningar inom moms

Här hittar du både veckokurser samt kombinerade kurser, t.ex. redovisning och skatt, samt kurser med spetskompetens. 
Se alla FAR:s momskurser