Fastighetsbranschen

Redovisnings- och skattekurser inom fastighetsområdet

För dig som arbetar med ekonomi i eller med fastighetsbranschen räcker det inte att hålla sig uppdaterad i allmänhet, utan det krävs specialistkunskaper som ger dig en spetskompetens.

Hos FAR hittar du kvalificerad utbildning inom redovisning och skatt. Ett av våra fokusområden är specialanpassade kurser för fastighetsbranschen.

Aktuella utbildningar

 
Stockholm 21 april

Fastighetsmoms

 
Stockholm

Fastighetsdagen – skattedag för bygg- och fastighetsbranschen

 
Stockholm

Kvalificerade skattefrågor i aktiebolag

 

Särskilda skatteregler i fastighetsföretag

 
Stockholm 15 maj

God redovisningssed i fastighetsföretag

 
Onlinekurs

Fastighetsmoms

Relevant litteratur