Redovisnings- och skattekurser inom fastighetsområdet

För dig som arbetar med ekonomi i eller med fastighetsbranschen räcker det inte att hålla sig uppdaterad i allmänhet, utan det krävs specialistkunskaper som ger dig en spetskompetens.

Hos FAR hittar du kvalificerad utbildning inom redovisning och skatt. Ett av våra fokusområden är specialanpassade kurser för fastighetsbranschen.

Aktuella utbildningar

 
Stockholm 8 april

Fastighetsmoms

 
Stockholm
Fler datum tillgängliga

Fastighetsdagen – skattedag för bygg- och fastighetsbranschen

 
Stockholm

Kvalificerade skattefrågor i aktiebolag

 
Stockholm

Särskilda skatteregler i fastighetsföretag

 
Stockholm 20 maj - 16 november

God redovisningssed i fastighetsföretag

 
Onlinekurs

Fastighetsmoms

Relevant litteratur