Redovisnings- och skattekurser inom fastighetsområdet

För dig som arbetar med ekonomi i eller med fastighetsbranschen räcker det inte att hålla sig uppdaterad i allmänhet, utan det krävs specialistkunskaper som ger dig en spetskompetens. Hos FAR hittar du kvalificerad utbildning inom redovisning och skatt. Ett av våra fokusområden är specialanpassade kurser för fastighetsbranschen. 

Fastighetsmoms

Kursen fokuserar på moms för fastigheter och hur det påverkar din momsredovisning i praktiken. Du får såväl grundprinciperna för beskattning som praktiska problemlösningar i olika typfall inklusive de senaste rättsfallen, såväl i Sverige som ifrån EU-domstolen. 
Se kursdatum för Fastighetsmoms


Fastighetsdagen – skattedag för bygg- och fastighetsbranschen

Skattereglerna som påverkar fastighetsaffärer är många och förändras ständigt. Fastighetsdagen passar därför dig som kommer i kontakt med frågor relaterade till skatt och fastigheter i den löpande verksamheten eller jobbar med strategiska frågor kring fastigetsförvärv. 
Anmäl dig till nyhetsdagen

God redovisningssed i fastighetsföretag

Kursen ger en övergripande bild av vad som är god redovisningssed för fastighetsbolag. Vi går igenom alla väsentliga områden som är specifika för fastighetsbolag och beskriver vilka olika regelsystem som finns, med koncentration på svensk redovisningssed.  Kursen utgår från K3 men jämför occkså med K2 och K4 (IFRS).
Se kursdatum för God redovisningssed i fastighetsföretag


Kvalificerade skattefrågor i aktiebolag

Kursen ger dig en fördjupad genomgång av kvalificerade skattefrågor för aktiebolag, däribland frågor i samband med köp och försäljning av verksamheter, både i form av aktier i bolag eller inkråm. Du får bland annat svar på vilka skatteeffekter som uppkommer vid olika transaktioner, vad som händer när vi etablerar verksamheter utomlands och hur man bäst avyttrar en verksamhet.
Se kursdatum för Kvalificerade skattefrågor i aktiebolag


Särskilda skatteregler i fastighetsföretag

Kursen behandlar centrala beskattningsfrågor för fastighetsförvaltande företag för att ge ökad förståelse för de speciella regler som berör företag som bedriver byggnadsrörelse samt handel med fastigheter. 
Se kursdatum för Särskilda skatteregler i fastighetsföretag

Fastighetsmoms – online

Den här onlinekursen ger dig kunskap om allt som rör moms på fastigheter inklusive de senaste rättsfallen, såväl i Sverige som ifrån EU-domstolen, samt aktuella skrivelser och ställningstaganden från Skatteverket. Kursen innehåller föreläsningar, övningsuppgifter och tydliga exempel på tillämpning. 
Anmäl dig till onlinekursen


Revision i byggföretag och anläggningsföretag

Att vara revisor i bygg och anläggningsföretag ställer särskilda krav på hur du reviderar. Kursen behandlar dels revisonsfrågor med utgångspunkten att du kan revision men har behov av att fördjupa dig i bygg- och anläggningsrevision, dels redovisningsfrågor som i sin karaktär är speciella och påverkar revisorns sätt att revidera.
Se kursdatum för Revision i byggföretag och anläggningsföretag