Redovisnings- och skattekurser inom fastighetsområdet

För dig som arbetar med ekonomi i eller med fastighetsbranschen räcker det inte att hålla sig uppdaterad i allmänhet, utan det krävs specialistkunskaper som ger dig en spetskompetens.

FAR är den ledande i Sverige av kvalificerad utbildning inom redovisning och skatt. Ett av våra fokusområden är specialanpassade kurser för fastighetsbranschen.

Aktuella utbildningar

 
Stockholm 25 april

Fastighetsmoms

 
Stockholm

Fastighetsdagen – skattedag för bygg- och fastighetsbranschen

 
Stockholm

Kvalificerade skattefrågor i aktiebolag

 
Stockholm

Särskilda skatteregler i fastighetsföretag

 
Stockholm 22 maj

God redovisningssed i fastighetsföretag

Relevant litteratur