Redovisnings- och skattekurser inom fastighetsområdet

För dig som arbetar med ekonomi i eller med fastighetsbranschen räcker det inte att hålla sig uppdaterad i allmänhet, utan det krävs specialistkunskaper som ger dig en spetskompetens.

FAR är den ledande i Sverige av kvalificerad utbildning inom redovisning och skatt. Ett av våra fokusområden är specialanpassade kurser för fastighetsbranschen.

Aktuella utbildningar

 
Stockholm 25 april

Fastighetsmoms

 
Stockholm 16 november
Fler datum tillgängliga

Fastighetsdagen – skattedag för bygg- och fastighetsbranschen

 
Stockholm

Kvalificerade skattefrågor i aktiebolag

 
Stockholm 7 november

Särskilda skatteregler i fastighetsföretag

 
Göteborg 10 november
Fler datum tillgängliga

God redovisningssed i fastighetsföretag

Relevant litteratur