Bli marknadens bästa controller!

Kompetensutveckling står högt upp på önskelistan hos företag och medarbetare idag. Med FAR:s certifieringsprogram för controllers får du lära dig från de främsta experterna och möjlighet att utveckla ett starkt nätverk.

Läs mer om Certiferad controller

Utbilda dig till Certifierad controller, vi startar 12 mars 2019.

– Den här certifieringen ger dig möjligheten att bli en proaktiv controller som kan driva strategiska frågor i verksamheten. Många som gått utbildningen upplever att de gjort en resa och fått bättre självförtroende i sin yrkesroll, säger Carin Jonsson som är produktchef på FAR.

Utbyte av erfarenheter

Upplägget på utbildningen med fem block består av två till tredagarsseminarier jämnt fördelade över ett år vilket gör att det finns gott om tid för studier. Projekten bedrivs i grupper och baseras på aktuell teori och kunskap, som appliceras på den egna verksamheten.

– Själva gruppmomentet är mycket uppskattat. Här får deltagarna möjlighet att träffa deltagare från olika branscher i liknande roller och utbyta erfarenheter med varandra, fortsätter hon.

Inspirerande föreläsare

Med lång erfarenhet i branschen vet FAR hur viktigt det är med inspirerande föreläsare och experter. På den ett-åriga controllerutbildningen är Ingemar Claesson huvudlärare som är hedersdoktor vid Handelshögskolan i Göteborg och konsult med inriktning på ekonomistyrning och strategi.

– Vi eftersträvar alltid en bra mix av teori och praktik. Ingemar Claesson är en helt fantastisk inspiratör som har förmåga att verkligen se människor och kan med sin breda erfarenhet relatera till alla deltagare i olika verksamheter, berättar Carin Jonsson. 

Video thumbnail
Se filmen
Ingemar Claesson

Läs mer om Certiferad controller


FAR – kompetensutveckling för ekonomer

Vi erbjuder allt från endagarsseminarier, nyhetsdagar och praktiska redovisningskurser till ett-åriga certifieringar

Hos FAR kompetensutvecklar sig hela ekonomisverige. Du möter ekonomichefer, controllers, redovisningschefer, redovisningsekonomer, skattekonsulter och många fler. Oavsett vilken utbildning du väljer bli ny kunskap en energiinjektion för både dig och ditt företag. 

Kolla in hela FAR:s kursutbud