Kurser inom controlling och ekonomistyrning

Arbetet som controller blir alltmer fokuserat på processer och värdeskapande i företaget. Controllern ska både leverera rätt beslutsunderlag och vara en affärs- och diskussionspartner. FAR har ett brett utbud av utbildningar till dig som vill utvecklas i din controllerroll. Här finns kurser för dig som vill läsa grundläggande controlling till kvalificerade kurser och certifieringsprogram.

Vi erbjuder skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef.

Kvalificerad controlling

Controllerutbildningen som under tre dagar som genomförs i Stockholm och Göteborg löpande under året. Du får inblick i den moderna synen på controllerfunktionen och controllerns alltmer framträdande roll i företaget. Efter utbildningen kommer du att gå ordentligt stärkt tillbaka in i din yrkesroll, med massor av inspiration och nya kunskaper.

Controllern som kommunikatör under två dagar får du som är controller jobba med utmaningen i att få resten av organisationen att förstå och tolka de ekonomiska sambanden Du får en djupare kunskap och kompetens om hur människors drivkrafter och tankemönster hänger ihop med den ekonomiska tankeramen.

Ekonomichefsutbildningen under fyra dagar, ett bra val för dig som är ekonomichef, controller eller har en liknande yrkesroll. Ett kvalificerat seminarium som under tre dagar ger dig fördjupad kompetens i väsentliga delar av verksamhetsstyrning.

Certifierad controller, ett 1-årsprogram för Controllercertifiering som innefattar fem olika seminarietillfällen och fyra stora projektarbeten under ett år. Programmet genomförs i Stockholm.

Certifierad ekonomichef, ett 1-årsprogram som certifierar ekonomichefer som består av 10 heldagar fördelade på fem tillfällen under ett år. Utbildningen genomförs i Stockholm.

Ekonomistyrning

Ekonomistyrning och verksamhetsstyrning är en praktiskt inriktad tvådagarskurs med genomgång av arbetsmetoder för en modern ekonomi- och verksamhetsstyrning. 

Se alla controlling- och ekonomistyrningskurser

Certifiering
Stockholm 25 september 2018 - 13 september 2019

Certifierad controller

 
Stockholm 27-29 mars
Fler datum tillgängliga

Controllerutbildning

 
Stockholm 19-20 november

Controllern som kommunikatör

 
Stockholm
Fler datum tillgängliga

Ekonomichefsutbildning

Certifiering
Stockholm 23-24 maj

Certifierad ekonomichef