Certifieringsprogram för dig som är ekonomichef eller controller

FARs 1-åriga certifieringsprogram för ekonomichefer och controllers fokuserar på områden som är centrala för värdeskapandet i dagens företag. Ge dig själv ny kunskap och en proaktiv utveckling i din yrkesroll!

Certifierad ekonomichef

Ur innehållet

  • Strategisk analys och operativt beslutsfattande
  • Finansiell analys och genomförande
  • Ledarskap och organisatorisk förändring

Nästa utbildningsomgång startar 13–14 september 2017 och består av 10 heldagar fördelade på fem tillfällen under ett år.

Certifierad controller

Ur innehållet

  • Strategi och affärsutveckling
  • Lönsamhetsstyrning, modeller och tillämpningar
  • Informationssystem och företagsvärdering

Nästa utbildningsomgång startar 27–29 september 2017 och består av 14 heldagar fördelade på fem tillfällen under ett år.


 

 
Stockholm 23-24 maj

Certifierad ekonomichef

 
Stockholm

Certifierad controller