Certifieringsprogram för dig som är ekonomichef eller controller

FAR:s 1-åriga certifieringsprogram för ekonomichefer och controllers fokuserar på områden som är centrala för värdeskapandet i dagens företag. Ge dig själv ny kunskap och en proaktiv utveckling i din yrkesroll!

Certifierad ekonomichef

Ur innehållet

  • Strategisk analys och operativt beslutsfattande
  • Finansiell analys och genomförande
  • Ledarskap och organisatorisk förändring

Nästa utbildningsomgång startar 18–19 maj 2020 och består av 10 heldagar fördelade på fem tillfällen under ett år. Läs mer om Certifierad ekonomichef.

Certifierad controller

Ur innehållet

  • Strategi och affärsutveckling
  • Lönsamhetsstyrning, modeller och tillämpningar
  • Informationssystem och företagsvärdering

Nästa utbildningsomgång startar 24–26 mars 2020 och består av 14 heldagar fördelade på fem tillfällen under ett år. Läs mer om Certifierad controller.