Certifieringsprogram för dig som är ekonomichef eller controller

FARs 1-åriga certifieringsprogram för ekonomichefer och controllers fokuserar på områden som är centrala för värdeskapandet i dagens företag. Ge dig själv ny kunskap och en proaktiv utveckling i din yrkesroll!

Certifierad ekonomichef

Ur innehållet

  • Strategisk analys och operativt beslutsfattande
  • Finansiell analys och genomförande
  • Ledarskap och organisatorisk förändring

Nästa utbildningsomgång startar 23–24 maj 2018 och består av 10 heldagar fördelade på fem tillfällen under ett år.

Certifierad controller

Ur innehållet

  • Strategi och affärsutveckling
  • Lönsamhetsstyrning, modeller och tillämpningar
  • Informationssystem och företagsvärdering

Nästa utbildningsomgång startar 25–27 september 2018 och består av 14 heldagar fördelade på fem tillfällen under ett år.


 

Certifiering
Stockholm

Certifierad ekonomichef

Certifiering
Stockholm 25 september 2018 - 13 september 2019

Certifierad controller