Auktorisation/Certifiering

En auktorisation, certifiering eller diplomering garanterar att du har praktiska kunskaper och är uppdaterad. En kompetenshöjning av det här slaget är ett utmärkt sätt att kvalitetssäkra din kunskapsnivå och ett viktigt konkurrensmedel på arbetsmarknaden.

Certifiering
Stockholm

Certifierad ekonomichef

Certifiering
Stockholm 25 september 2018 - 13 september 2019

Certifierad controller

Certifiering
Digital kurs

Certifierad ekonomiassistent

Certifiering
Digital kurs

Certifierad Redovisningsekonom

Certifiering
Digital kurs

Certifierad Företagsekonom

Certifiering
Digital kurs

Certifierad styr- och redovisningsekonom