Auktorisation/Certifiering

En auktorisation, certifiering eller diplomering garanterar att du har praktiska kunskaper och är uppdaterad. En kompetenshöjning av det här slaget är ett utmärkt sätt att kvalitetssäkra din kunskapsnivå och ett viktigt konkurrensmedel på arbetsmarknaden.

Certifiering
Stockholm 18-19 maj

Certifierad ekonomichef

Certifiering
Stockholm 27 maj 2020 - 19 mars 2021

Certifierad controller

Certifiering
Distanskurs

Certifierad ekonomiassistent

Certifiering
Distanskurs

Certifierad Redovisningsekonom

Certifiering
Distanskurs

Certifierad Företagsekonom

Certifiering
Distanskurs

Certifierad styr- och redovisningsekonom