Akademiska kurser

– komplettera din eftergymnasiala utbildning!

Två kurser för dig som ska bli auktoriserad redovisningskonsult eller auktoriserad revisor och behöver komplettera din eftergymnasiala utbildning med handelsrätt eller beskattningsrätt.

Båda kurserna ger 15 högskolepoäng och är godkända av Revisorsnämnden. Kurserna är i samarbete med Örebro universitet och är en komprimerad form av universitetsutbildningen och är riktad till yrkesverksamma. Du får registrerade högskolepoäng och intyg efter genomförd kurs.

Handelsrätt – 15 hp

Kursen är indelad i tre block och genomförs i Stockholm. 
Våren 2018

  • 6–7 februari
  • 13–14 mars
  • 24–25 april

Kursen omfattar de rättsregler som styr ekonomiska transaktioner och effekterna av sådana transaktioner i olika riktningar. Här ingår olika typer av avtalsförhållanden, så som köp, kreditavtal, borgensavtal och uppdragsavtal, bolagsrätt och annan associationsrätt.

Beskattningsrätt – 15 hp

Kursen är indelad i tre block och genomförs i Stockholm.
Hösten 2018

  • 27–28 augusti
  • 19–20 september
  • 17–18 oktober

Kursen ger dig en översikt över hur skattesystemet är uppbyggt och ett redskap för att identifiera och hantera centrala inkomstskatterättsliga och mervärdersskatterättsliga problem. Du får också en orientering i internationell skatterätt inklusive EU-skatterätt, skatteförfarande och sanktioner.

FARs utbildningsplaner

Vi har i samarbete med FARs utbildningsråd tagit fram utbildningsplaner för dig som ska bli auktoriserad revisor eller auktoriserad redovisningskonsult. Utbildningsplanerna fungerar som vägledning och hjälp för dig i din planering.

Läs mer om utbildningsplaner och förkunskapskrav

 
Stockholm 27 augusti - 18 oktober

Beskattningsrätt – 15 hp

 

Handelsrätt – 15 hp