Kursområden hos FAR

FAR har utbildningar för alla som arbetar med ekonomi. Vårt breda och djupa kursutbud ger dig rätt kompetens och bidrar till effektivitet och trygghet i det dagliga arbetet. Vi har 30 års erfarenhet som utbildningsarrangör och kan erbjuda dig över 100 utbildningar. Kurserna ger dig allt från grundläggande baskunskaper till spetskompetens.  

Kursområden

  • Revision
  • Redovisning
  • Skatt
  • Controlling och ekonomistyrning
  • Analys och värdering
  • Juridik
  • Auktorisation/Certifiering
  • Online-utbildningar
  • Akademiska kurser

Kurser och seminarier

Du kan välja mellan flera olika varianter av utbildningar. Långa eller korta, uppdatering eller fördjupning, i Sverige eller utomlands – alternativen är många för att du ska kunna hitta en utbildning som passar just dig.

Nyhetsdagar

Vi arrangerar varje år flera olika nyhetsdagar där vi samlar de viktigaste nyheterna och bjuder på ett fullspäckat program med intressant innehåll. Exempelvis kan nämnas Redovisningsdagen, Skattedagen, Fåmansföretagardagen, IFRS-dagen, Controllerdagen, Fastighetsdagen och Finforum.

Branschinriktade kurser

Vi erbjuder även ett flertal kurser där vi riktar in oss på olika branscher.

Utbildningar online

För dig som vill kunna bestämma tid och plats helt själv är våra utbildningar på distans ett bra alternativ.

Certifiering och auktorisation

En certifiering eller auktorisation är ett utmärkt sätt att kvalitetssäkra din kunskapsnivå och ett viktigt konkurrensmedel på marknaden.