Så blir du en digital ekonomichef - 5 tips

Digitalisering, hållbarhet och lagförändringar. Det finns många yttre faktorer som påverkar en verksamhet. Hur kan du som ekonomichef kan ta dig an nya utmaningar för att utveckla både dig själv och ditt företag?  Här är någta tips från FAR:s ekonomichefsexpert Mathias Cöster. 

 1. Intern förståelse 
  Först av allt behövs en intern förståelse för digitalisering och dess srategiska påverkan på organisationen och den värld organisationen befinner sig i.  

 2. Besvara viktiga frågor
  Tillsammans behöver ni internt besvara frågorna; Hur påverkar digitalisering oss som jobbar i organisationen? Vad kommer nya tekniska lösningar som t.ex. 5G teknik innebära för oss?

 3. Analys av data
  En annan relevant fråga för en ekonomichef att ställa sig är hur ni i verksamheten analyserar den stora datamängd som kommer in?

 4. Uppföljning och mätning 
  Ni behöver ha en tydlig uppföljning och mätning på vad som är relevant.

 5. Mål och strategi
  Till sist och kanske allra viktigast behöver ni sätta mål och strategier för hur ni som organisation ska jobba mer digital; hur vet ni att ni gör rätt? Vad är centralt för er för att se att ni rör oss i den riktning ni vill?

Mathias Cöster är universitetslektor vid företagsekonomiska institutionen Uppsala Universitet och en av föreläsarna på FAR:s ekonomichefsutbildning. 

Läs mer om FAR:s utbildningar Ekonomichefsutbildning och Certifierad Ekonomichef