Onlineutbildningar – frågor & svar

Onlineutbildningar – frågor & svar

När får jag länk till webbinariet?

Dagen innan webbinariet kommer du få ett mejl med information hur du tar del av webbinariet.

Om jag anmält mig till ett enstaka webbinarium, och inte ett helt paket, får jag tillgång till inspelningen ifall jag inte kan vara med på sändningen?

Nej, tyvärr. Inspelningarna ingår endast i webbinariepaketet.

Får jag något kursmaterial till webbinariet?

Ja, i form av pdf som du kan ladda ner från streamingverktyget strax innan webbinariet startar.

Fungerar en onlinekurs med iPhone 6?

Det fungerar bra. Men för bästa upplevelse använd läsplatta eller dator.

Får även vi som är på plats tillgång till inspelningen av nyhetsdagen?

Ja. Du får filmen oavsett om du deltar på plats eller online.

Hur länge har jag tillgång till materialet när jag har tagit del av en onlinekurs?

Du har tillgång till materialet i 3 månader efter att du har mottagit filmen. 

Distanskurs: När börjar utbildningen?

Vi har inga startdatum. Utbildningarna börjar när du vill. I regel kan du börja 3-4 dagar efter registrering.

Distanskurs: Vilka förkunskapskrav är det för att få genomföra utbildningarna?

Det finns inga förkunskapskrav för att få genomföra en kurs. Praktisk erfarenhet underlättar så klart.

Distanskurs: Går det att genomföra xpectum utbildningar utomlands?

Ja. Utbildningen är helt på distans man kan sitta var i världen man vill.

Distanskurs: Måste man vara på plats för att skriva tentamen?

Inlärningsuppgifterna görs via internet men certifieringsproven görs i Sverige (Stockholm).

Distanskurs: Vad händer när jag beställt en utbildning?

  • Du får ett mejl med instruktioner om hur du ska logga in och hur studiesidan ska användas. På din studiesida hittar du också ett välkomstbrev med studieinstruktioner.
  • För de utbildningar som har digitalt kursmaterial når du det via din studiesida. 

Distanskurs: Vad innebär 4–5 v heltidsstudier men att man har 12 månader att slutföra utbildningen?

Utbildningen har en effektiv studietid på 4–5 veckor (40 tim/v) som du kan fördela ut över en 12-månaders period. Efter att du beställt kursen anpassar du tillsammans med din handledare ett lämplig studieplan.

Distanskurs: Kan jag ta kursen på kvällstid när det passar mig och under den tidsperiod som passar mig?

Du läser när och var du vill oberoende av tid och rum, därutöver kan man göra upp en egen studieplan tillsammans med din personliga handledare.

Distanskurs: Är era utbildningar samma sak som att gå på högskola?

Utbildningarna är i princip upplagda på samma sätt som en högskolekurs med den skillnaden att pedagogik och interaktiva inslag är mycket effektivare. Dessutom får du en personlig handledare att kommunicera med. Utbildningarna är inte studiestödsberättigande och de ger inga högskolepoäng.

Distanskurs: Kan jag genomföra utbildningen helt och hållet hemifrån eller måste jag närvara fysiskt vid något tillfälle?

Kursen är helt och hållet på distans så du kan genomföra den var du vill. 

Hur fungerar certifiering och examination?

För att få certifikat i till exempel Certifierad redovisningsekonom, ska alla delar i kursen vara genomförda och godkända. Därefter kontaktar du antingen handledaren eller kontaktpersonen på FAR för att boka tid för certifiering. Denna certifiering genomförs i Stockholm, och plats anges i kallelsen som skickas via e-post ungefär fyra veckor innan. Med kallelsen får du en exempeltentamen där du ser hur en examen kan se ut.

Har du fler frågor kontakta kundservice här