Alla ekonomiska regelverk – alltid uppdaterat

Med FAR Online är det enkelt för dig att hålla reda på aktuella siffror och regelverk, vare sig du arbetar som revisor, redovisningskonsult och rådgivare på en byrå, eller som jurist och ekonom. I databasen hittar du både de senaste lagändringarna och regelverken inom områden som redovisning, revision, skatt och finans liksom ett stort urval av fakta- och sifferuppgifter.

Redovisa Rätt är ett väletablerat referensverk för bokföring, och innehåller en stor mängd uppslagsord med instruktioner hur man ska göra i både löpande bokföring och årsredovisning, samt rikligt med pedagogiska räkneexempel på allt från kostförmåner till generella momsberäkningar.  

Rätt Bolagsrätt är ett perfekt stöd för dig som behöver reda ut begreppen i bolagsrättsliga frågor. Ord och termer delas in i definition, fördjupning, tips och lagstöd. Exempel på termer är ansvarsfrihet, minoritetsskydd och värdeöverföring.

Abonnera på FAR Online

Du abonnerar på FAR Online på månadsbasis och vi fakturerar årsvis. Du kan säga upp ditt abonnemang när du vill (med en månads uppsägningstid). Det angivna priset gäller för en användare. Är ni flera som vill ha tillgång till FAR Online, kontakta oss för mängdrabatt. FAR-medlemmar får 20% rabatt. Beställ här!

Du hittar allt på ett ställe

  • Lag- och regelsamlingar 
  • Uppslagsverken Redovisa Rätt och Rätt Bolagsrätt
  • Fakta- och sifferuppgifter
  • Räntetabeller
  • Mallar för revisionsberättelser
  • Checklistor 
  • Lagtexter 
  • Nyhetsbrev

Självklart kommer du åt tjänsten genom både dator, mobil och surfplatta. Här kan du se den öppna delen av FAR Online.  

Det här innehåller paketen

Detaljinfo om de olika paketen.