Fastighet – tillägg

Tilläggsmodul till FAR Online Ekonomi och Revision.

30 kr/mån

Innehåller alla delar av fastighetsprocessen, från bildande till överlåtelse. Därtill finns både skatte- och processreglerna.