FAR Online 3 månader utan kostnad

Få FAR Online på köptet vid anmälan till kursen: Aktuella redovisningsfrågor i K2/K3.

Allt vårt material. För dig som jobbar många olika sorters kunder/företag eller för dig som är revisor för noterade eller finansiella företag. Från 2017 års upplaga (vecka 4) kommer Redovisa Rätt att vara en integrerad del av FAR Online.

I paketet ingår även lite lättare material, tidningsartiklar, sifferuppgifter, nyhetsbrev och liknande.

0 kr/mån