FAR Online – ett uppslagsverk för lagar och regler inom ekonomi

Det spelar ingen roll om du är utbildad ekonom som arbetar på en ekonomiavdelning eller en revisionsbyrå. Det är omöjligt att i detalj kunna alla ekonomiska regelverk. FAR Online vill underlätta vardagen för de som arbetar med ekonomi genom att samla alla regelverk på ett och samma ställe.

FAR Online ger dig bland annat tillgång till hela Rättserien. I en av dess delar, Redovisa Rätt, finns drygt 1300 termer som reder ut begreppen i bokförings- och redovisningsfrågor.

Vem har nytta av FAR Online?
FAR Online är ett verktyg för dig som arbetar med ekonomi och som ersätter dina böcker. För dig som arbetar på ett mindre företag kan det vara ovärderligt att ha tillgång till ett verktyg som hjälper dig i frågor om framför allt redovisning, skatt, moms och bolagsrätt. FAR Online är kvalitetssäkrat och du kan känna dig trygg med att verktyget alltid är uppdaterat med den senaste informationen.

För mig är det lika naturligt att gå in på FAR Online som på Google.
Claudio Henriksson, auktoriserad revisor och partner på Stromsons revisionsbyrå

FAR Online – ett smart och effektivt ekonomiverktyg

Video thumbnail
Se filmen
FAR Online