Värdepappersvolymen 2018/2019

Regelsamlingen för värdepapper med fokus på fonder och aktier. Nu med MiFID II, MiFIR och den nya regleringen av marknadsmissbruk.

Materialet finns även digitalt i FAR Online, tjänsten med grundläggande information och fördjupning inom ekonomi och skatt. I FAR Online ingår också hela Rättserien!
Skickas inom 1‑2 vardagar
690 kr

Om Värdepappersvolymen

Värdepappersvolymen samlar EU-rätt, lagar och förordningar, myndighetsföreskrifter och självregleringen för värdepappersföretag och kreditinstitut. Reglerna är indelade i ämnesområden. Det går även att snabbt slå upp enskilda lagar och direktiv m.m. med hjälp av den inledande lagförteckningen eller genom sökorden sist i boken.

Nyheter

Nyheter i urval

 • Ny EU-förordning om penningmarknadsfonder som ska tillämpas från den 21 juli 2018
 • Nationella anpassningar till den nya EU-förordningen om penningmarknadsfonder
 • Den nya förenklad lagen om ekonomiska föreningar får till följd att en rad bestämmelser ändras inom värdepappersområdet
 • Ny tillsynsordning över emittenters regelbundna finansiella rapportering (s.k. redovisningstillsyn)

Innehåll

 • Värdepappersmarknaden
 • Fonder & förvaltare
 • Aktiebolag
 • Handel & kontoföring
 • Kapitalkrav
 • Etik & brott
 • Konsument
 • Redovisning och rapportering
 • Svenska Fondhandlareföreningen
 • SwedSec
 • Fondbolagens förening
 • Euroclear
 • Sökord
Läs förord & innehållsförteckning

För vem

Värdepappersvolymen riktar sig till värdepappers- och fondföretag. Den innehåller regler för företagsledning, ekonomi-, kapitaltäcknings- och compliance-avdelningar, och passar naturligtvis även för rådgivare till dessa, som affärsjurister och revisorer.

Fakta

 • ISBN: 978-91-88735-12-6
 • Utgiven: 2018-08
 • Sidantal: 2265
 • Flikindelad: Ja
 • Sökordsregister: Ja
 • Nästa utgåva: 2019-08

Liknande litteratur