Upphandlingsvolymen 2017

Upphandlingsvolymen är regelsamlingen som samlar lagstiftningen på upphandlingsområdet. 

Finns även i FAR Online vårt onlineverktyg med ekonomiregler och uppslagsverken Redovisa Rätt och Rätt Bolagsrätt.
610 kr

Om Upphandlingsvolymen

Upphandlingsvolymen innehåller de svenska författningarna och EU-direktiven på området. Boken rymmer allt från LOU, tröskelvärden och EU-direktiv till avtalslagen och brottsbestämmelser. Den är indelad i praktiska flikar och innehåller ett sökordsregister som gör att du lätt hittar det du söker.

Nyheter

Nyheter inför årets upplaga är nya upphandlingslagar i form av:

 • Lag om offentlig upphandling
 • Lag om upphandling inom försörjningssektorerna
 • Lag om upphandling av koncessioner

Förändringarna som skett på området innebär bl.a. tydligare regler om miljö-, arbetsrättsliga- och sociala hänsyn. Regeländringarna innebär även ökad flexibilitet för upphandlande myndigheter att sätta innovation i fokus, nya bestämmelser om undantag för intern upphandling mellan myndigheter och bestämmelser om reserverad upphandling m.m.

Andra nyheter på området är ändrade CPV-referensnummer för byggentreprenadkontrakt vid offentlig upphandling samt för tjänstekontrakt på försvar- och säkerhetsområdet. Även tröskelvärden vid offentlig upphandling har uppdaterats.

Innehåll

 • Lagen om offentlig upphandling, LOU  
 • Lagen om upphandling inom försörjningssektorerna, LUF
 • Lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet, LUFS  
 • Lagen om upphandling av koncessioner, LUK  
 • Lagen om valfrihet, LOV  
 • Övriga författningar  
 • EU-direktiv  
 • Sökord
Läs förord & innehållsförteckning

För vem

Boken lämpar sig för offentlig sektor och företag, samt deras rådgivare, som söker upphandlingskontrakt. Upphandlingsvolymen riktar sig även till revisorer, rådgivare och affärsjurister som arbetar i eller med större företag.

Fakta

 • ISBN: 978-91-87387-67-8
 • Utgiven: 2017-03
 • Sidantal: 662
 • Flikindelad: Ja
 • Sökordsregister: Ja
 • Nästa utgåva: 2018-04