Skattevolymen 2020:1 Nyhet

Skattevolymen är regelsamlingen på skatteområdet som ger dig tillgång till de senaste regeländringarna, OECDs modellavtal och EU-rätt som momsdirektivet m.m.

Materialet finns även digitalt i FAR Online, tjänsten med grundläggande information och fördjupning inom ekonomi och skatt. I FAR Online ingår också hela Rättserien!
Skickas inom 1‑2 vardagar
Skattevolymen 2020:1
710 kr

Skattevolymen utkommer 2 gånger per år med både då gällande samt kommande lagar och regler på skatteområdet.

Nyheter i Skatt 2020:1

  • Nya regler för avropslager i annat EU-land. 
  • Sänkt skatt och höjd gräns för redovisningsskyldighet av reklamskatt.
  • Ny lag om skatt på avfall som förbränns.
  • Ändrade EU-regler om distansförsäljning av varor och vissa inhemska leveranser av varor som börjar gälla från och med 1 januari 2021.
  • Nya regler mot skatteundandragande för att neutralisera effekterna av hybrida missmatchningar.
  • Slopad värnskatt.
  • Krav på elektronisk betalning för rätt till skattereduktion vid ROT och RUT.
  • Ändrade regler för vissa undantag från skatteplikt för gemenskapsinterna transaktioner.
  • Implementering av nya EU-regler om pensionsstiftelser.
  • Nya regler om riktålder för pension för pensionssystem och angränsande trygghetssystem.
  • Förlängning av utbetalning av garantipension i vissa fall till bosatta utomlands.
  • Nya regler om anstånd med kupongskatt i vissa fall.
  • Sänkt koldioxid- och energiskatt på diesel och bensin.
  • Nya anståndsregler för vissa gränsöverskridande situationer samt ändring av reglerna om periodiseringsfonder och ersättningsfonder vid utflyttning.
  • Omräknade belopp för vissa punktskattepliktiga varor.
  • Ändring av EU:s tullområde.

Innehåll

 • Inkomstskatt
 • Moms
 • Sociala avgifter
 • Fastighet
 • Internationellt
 • Punktskatter
 • Skatteförfarande
 • Redovisning
 • Brott och process
 • Rekommendationer från FAR
 • Siffror och tabeller
 • Sökord
Läs förord & innehållsförteckning

Fakta

 • ISBN: 978-91-88735-30-0
 • Utgiven: 2020-02
 • Flikindelad: Ja
 • Sökordsregister: Ja
 • Nästa utgåva: 2020-08

Liknande litteratur