Skattevolymen 2019:2

Skattevolymen är regelsamlingen på skatteområdet som ger dig tillgång till de senaste regeländringarna, OECDs modellavtal och EU-rätt som momsdirektivet m.m.

Materialet finns även digitalt i FAR Online, tjänsten med grundläggande information och fördjupning inom ekonomi och skatt. I FAR Online ingår också hela Rättserien!
Skickas inom 1‑2 vardagar
Skattevolymen 2019:2
610 kr

Skattevolymen utkommer 2 gånger per år med både då gällande samt kommande lagar och regler på skatteområdet.

Nyheter i Skattevolymen 2019:2

 • Nya regler om kvalificerade andelar i fåmansföretag. En andel i ett fåmansföretag anses inte kvalificerad enbart på grund av att någon annan närstående än andelsägarens make har varit verksam i betydande omfattning i ett annat fåmansföretag.
 • Nya regler om rätt till skattereduktion vid gåva till godkänd gåvomottagare.
 • Höjt tak för rutavdrag för personer under 65 år som gäller för hela beskattningsåret 2019.
 • Sänkt moms på elektroniska böcker, tidningar och tidskrifter.
 • Nya regler om arbetsgivaravgifter för personer under 18 år.
 • Slopning av den särskilda löneskatten för personer över 65 år.
 • Enmansföretag som anställer en första person får rätt till nedsättning av arbetsgivaravgifterna, den allmänna löneavgiften och den särskilda löneskatten i 24 månader.
 • Nya bestämmelser om principer för aktieägarengagemang för institutionella investerare och kapitalförvaltare.
 • Slopad befrielse från energiskatt för råtallolja i vissa fall samt för viss kraftvärmeproduktion.
 • Ändring av avdragsreglerna för representation för bolag med EURO som redovisningsvaluta med anledning av ändringarna för representation i inkomstskattelagen.
 • Nya regler om skyldighet för vissa aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad att redovisa ersättning till ledande befattningshavare.

Innehåll

 • Inkomstskatt
 • Moms
 • Sociala avgifter
 • Fastighet
 • Internationellt
 • Punktskatter
 • Skatteförfarande
 • Redovisning
 • Brott och process
 • Rekommendationer från FAR
 • Siffror och tabeller
 • Sökord
Läs förord & innehållsförteckning

Fakta

 • ISBN: 978-91-88735-27-0
 • Utgiven: 2019-08
 • Sidantal: 1232
 • Flikindelad: Ja
 • Sökordsregister: Ja
 • Nästa utgåva: 2020-02

Liknande litteratur