Skattevolymen 2018:1

Skattevolymen är regelsamlingen på skatteområdet som ger dig tillgång till de senaste regeländringarna, OECDs modellavtal och EU-rätt som momsdirektivet m.m.

Finns även i FAR Online vårt onlineverktyg med ekonomiregler och uppslagsverken Redovisa Rätt och Rätt Bolagsrätt.
610 kr

Nyheter i Skattevolymen 2018:1

På skatteområde har det skett en hel del förändringar, här kommer några nyheter i urval:

 • Höjd beskattning av sparande på investeringssparkonto och i kapitalförsäkring
 • Förändrad beräkning av bilförmån
 • Lättnader i beskattningen av personaloptioner i vissa fall
 • Utvidgning av växa-stödet som numer omfattar fler verksamhetsformer däribland aktiebolag och handelsbolag utan anställda med högst två delägare
 • Ändrad fåmansföretagardefinition
 • Betydande ändringar av OECDs modellavtal för undvikande av dubbelbeskattning

Innehåll

 • Inkomstskatt
 • Moms
 • Sociala avgifter
 • Fastighet
 • Internationellt
 • Punktskatter
 • Skatteförfarande
 • Redovisning
 • Brott och process
 • Rekommendationer från FAR
 • Siffror och tabeller
 • Sökord
Läs förord & innehållsförteckning

Fakta

 • ISBN: 978-91-88735-02-7
 • Flikindelad: Ja
 • Sökordsregister: Ja