Samlingsvolymen 2020 – Revision Nyhet

Det samlade regelverket för revisorer och revisionsföretag. Regesamlingen innehåller ISA, RevR och RevU, Revisorsinspektionens regelverk samt lagar som reglerar revisorer och revision. 

Materialet finns även digitalt i FAR Online, tjänsten med grundläggande information och fördjupning inom ekonomi och skatt. I FAR Online ingår också hela Rättserien!
Skickas inom 1‑2 vardagar
FAR:s Samlingsvolym Revision 2020
710 kr

Om FAR:s Samlingsvolym Revision

I FAR:s Samlingsvolym Revision finns de regler som reglerar verksamheten för revisorer och revisionsföretag. Här hittar du RevR 700, RevR 701 och RevR 705 med exempel på revisionsberättelser, ISQC 1 som reglerar kvalitetskontrollen i alla revisionsföretag samt alla andra relevanta regler.

Nyheter 2020

 • Omstrukturering och omarbetning av RevR 5 Granskning av finansiell information i prospekt.
 • Översyn och uppdatering av övriga RevR och RevU. Främst redaktionella ändringar och förtydliganden. Ändringarna påverkar också en hel del exempel på revisionsberättelser.
 • Uppdateringar av lagar och förordningar: tjänstepensionsföretag regleras numera i en egen lag, vilket fått en del följdverkningar i annan lagstiftning, penningtvättsreglerna har uppdaterats och i vissa avseenden skärpts och mindre ändringar har även gjorts i annan lagstiftning.
 • Revisorsinspektionen har dragit tillbaka sitt allmänna uttalande om FAR:s uppdragsbrev och allmänna villkor för lagstadgad revision.

Innehåll

 • Inledning och ramverk
 • Internationella standarder för revision och övriga granskningsuppdrag
 • FAR:s rekommendationer och uttalanden
 • Författningar
 • Revisorsinspektionen
Läs förord & innehållsförteckning

För vem

FAR:s Samlingsvolym Revision riktar sig primärt till dig som är revisor i ett mindre, större eller finansiellt företag. Boken är även till för de rådgivare, som affärsjurister och revisorer, som arbetar med dessa typer av företag.

Fakta

 • ISBN: 978-91-88735-29-4
 • Utgiven: 2020-02
 • Flikindelad: Ja
 • Sökordsregister: Ja
 • Nästa utgåva: 2021-02

Liknande litteratur