Samlingsvolymen 2019 – Revision Förbeställ

Det samlade regelverket för revisorer och revisionsföretag. Regelsamlingen innehåller ISA, RevR och RevU, Revisorsinspektionens regelverk samt lagar som reglerar revisorer och revision.

Utkommer februari 2019
Ej i lager
610 kr

Om FAR:s Samlingsvolym Revision

I FAR:s Samlingsvolym Revision finns de regler som reglerar verksamheten för revisorer och revisionsföretag. Här hittar du RevR 700, RevR 701 och RevR 705 med exempel på revisionsberättelser, ISQC 1 som reglerar kvalitetskontrollen i alla revisionsföretag samt alla andra relevanta regler.

Innehåll

  • Inledning och ramverk
  • Internationella standarder för revision och övriga granskningsuppdrag
  • FAR:s rekommendationer och uttalanden
  • Författningar
  • Revisorsinspektionen

För vem

FAR:s Samlingsvolym Revision riktar sig primärt till dig som är revisor i ett mindre, större eller finansiellt företag. Boken är även till för de rådgivare, som affärsjurister och revisorer, som arbetar med dessa typer av företag.

Fakta

  • Flikindelad: Ja
  • Sökordsregister: Ja

Liknande litteratur