Samlingsvolymen 2018 – Revision

Det samlade regelverket för revisorer och revisionsföretag. Regelsamlingen innehåller ISA, RevR och RevU, Revisorsinspektionens regelverk samt lagar som reglerar revisorer och revision.

Materialet finns även digitalt i FAR Online, tjänsten med grundläggande information och fördjupning inom ekonomi och skatt. I FAR Online ingår också hela Rättserien!
Skickas inom 1‑2 vardagar
610 kr

40:e upplagan 2018!

I FARs Samlingsvolym Revision finns de regler som reglerar verksamheten för revisorer och revisionsföretag. Här hittar du RevR 700, RevR 701 och RevR 705 med exempel på revisionsberättelser, ISQC 1 som reglerar kvalitetskontrollen i alla revisionsföretag samt alla andra relevanta regler.

Nyheter i årets upplaga

 • Ändringar i flertalet mallar för revisionsberättelser till följd av anpassningar till ändringar i ISA
 • Omarbetning av RevR 6 och RevR 10 samt RevU 4
 • En ny RevR 12 Revisorns yttrande om den lagstadgade hållbarhetsrapporten
 • Ändrade lagar till följd av GDPR, ändrade penningtvättsregler m.m.

Innehåll

 • Inledning och ramverk
 • Internationella standarder för revision och övriga granskningsuppdrag
 • FAR:s rekommendationer och uttalanden
 • Författningar
 • Revisorsinspektionen
Läs förord & innehållsförteckning

För vem

FAR:s Samlingsvolym Revision riktar sig primärt till dig som är revisor i ett mindre, större eller finansiellt företag. Boken är även till för de rådgivare, som affärsjurister och revisorer, som arbetar med dessa typer av företag.

Fakta

 • ISBN: 978-91-88735-01-0
 • Utgiven: 2018-01
 • Sidantal: 1660
 • Flikindelad: Ja
 • Sökordsregister: Ja

Liknande litteratur