Samlingsvolymen 2018 – Revision Nyhet Förbeställ

Det samlade regelverket för revisorer och revisionsföretag. Regelsamlingen innehåller ISA, RevR och RevU, Revisorsnämndens regelverk samt lagar som reglerar revisorer och revision.

Utkommer februari 2018. Förbeställ gärna.
Finns även i FAR Online vårt onlineverktyg med ekonomiregler och uppslagsverken Redovisa Rätt och Rätt Bolagsrätt.
610 kr

Om FARs Samlingsvolym Revision 2018

I FARs Samlingsvolym – revision finns de regler som reglerar verksamheten för revisorer och revisionsföretag. Här hittar du RevR 700, RevR 701 och RevR 705 med exempel på revisionsberättelser, ISQC 1 som reglerar kvalitetskontrollen i alla revisionsföretag samt alla andra relevanta regler.

Nyheter i årets upplaga

Kommer snart

Innehåll

  • Inledning och ramverk
  • Internationella standarder för revision och övriga granskningsuppdrag
  • FAR:s rekommendationer och uttalanden
  • Författningar
  • Revisorsnämnden

För vem

FAR:s Samlingsvolym Revision riktar sig primärt till dig som är revisor i ett mindre, större eller finansiellt företag. Boken är även till för de rådgivare, som affärsjurister och revisorer, som arbetar med dessa typer av företag.

Fakta

  • ISBN: 978-91-88735-01-0
  • Flikindelad: Ja
  • Sökordsregister: Ja

Relaterade böcker