Samlingsvolymen 2017 – Revision

Det samlade regelverket för revisorer och revisionsföretag. Regelsamlingen innehåller ISA, RevR och RevU, Revisorsnämndens regelverk samt lagar som reglerar revisorer och revision.

Finns även i FAR Online vårt onlineverktyg med ekonomiregler och uppslagsverken Redovisa Rätt och Rätt Bolagsrätt.
610 kr

Om FARs Samlingsvolym Revision 2017

I FARs Samlingsvolym – revision finns de regler som reglerar verksamheten för revisorer och revisionsföretag. Här hittar du RevR 709 och RevU 709 med exempel på revisionsberättelser, ISQC 1 som reglerar kvalitetskontrollen i alla revisionsföretag samt alla andra relevanta regler.

Nyheter

I årets upplaga hittar du bland annat följande nyheter:

 • Nya revisionsberättelser med tillhörande vägledning i RevR 700, 701 och 705. Dessa ersätter RevR 709 och RevU 709
 • En helt ny rekommendation från FAR, RevR 11 Nytillträdd revisors tillgång till avgående revisors revisionsdokumentation
 • ISA 701 Kommunikation om särskilt betydelsefulla områden i rapport från oberoende revisor, som är en helt ny ISA
 • Stora ändringar och omarbetningar i övriga ISA
 • Ett flertal författningsändringar och -tillägg, bl.a. i föreningslagen och försäkringsrörelselagen

Innehåll

 • Inledning och ramverk
 • Internationella standarder för revision och övriga granskningsuppdrag
 • FARs rekommendationer och uttalanden
 • Författningar
 • Revisorsnämnden
Läs förord & innehållsförteckning

För vem

FARs Samlingsvolym Revision riktar sig primärt till dig som är revisor i ett mindre, större eller finansiellt företag. Boken är även till för de rådgivare, som affärsjurister och revisorer, som arbetar med dessa typer av företag.

Fakta

 • ISBN: 978-91-87387-79-1
 • Utgiven: 2017-02
 • Sidantal: 1589
 • Flikindelad: Ja
 • Sökordsregister: Ja
 • Nästa utgåva: 2018-02

Relaterade böcker