Samlingsvolymen 2017 – Redovisning

Standardverket för bokföring och redovisning! Här samsas K1-, K2- och K3-regelverken med FARs rekommendationer och uttalanden, tillämpliga lagar och BAS-kontoplanen.

Finns även i FAR Online vårt onlineverktyg med ekonomiregler och uppslagsverken Redovisa Rätt och Rätt Bolagsrätt.
610 kr

Om FARs Samlingsvolym Redovisning 

I FARs Samlingsvolym Redovisning finns den goda redovisningsseden samlad. Här hittar du bl.a. Bokföringsnämndens K-regelverk och nya K2. För aktiebolag och ekonomiska föreningar gäller nya K2 för räkenskapsår som påbörjas efter den 31 december 2015, övriga kan vänta ytterligare ett år.

Nyheter inom redovisning

 • Slopad alternativregel för K2-företag
 • Ett helt nytt K2-regelverk
 • Ändrat K3-regelverk till följd av förändringar av ÅRL
 • Ändrad RedR 1, även dessa ändringar till följd av ändringar i ÅRL

Innehåll

 • Associationsrätt
 • Bokföring och redovisning
 • Bokföringsnämnden (för K-företag)
 • Rådet för finansiell rapportering
 • FARs rekommendationer och uttalanden
 • BAS
Läs förord & innehållsförteckning

För vem

FARs Samlingsvolym Redovisning lämpar sig för alla som har ett intresse av redovisning, bland annat redovisningskonsulter, revisorer och ekonomiavdelningar.

Andra som också har nytta av Samlingsvolymen är skattespecialister, rådgivare och affärsjurister.

Fakta

 • ISBN: 978-91-87387-80-7
 • Utgiven: 2017-02
 • Sidantal: 1679
 • Flikindelad: Ja
 • Sökordsregister: Ja
 • Nästa utgåva: 2018-02

Relaterade böcker