Reko – Svensk standard för redovisnings- och lönetjänster 2018 Nyhet Förbeställ

Reko är standarden för redovisnings- och lönetjänster. Syftet med standarden är att den bl.a. ska leda till hög kvalitet i det arbete som utförs av konsulterna, medföra hög kundnytta och skapa förutsättningar för en rapportering som är relevant för uppdragsgivarens verksamhet och behov.

Utkommer februari 2018. Förbeställ gärna.
Finns även i FAR Online vårt onlineverktyg med ekonomiregler och uppslagsverken Redovisa Rätt och Rätt Bolagsrätt.
430 kr

Om Reko 2018

Standarden innehåller en metodik som ska tillämpas av auktoriserade redovisnings- och lönekonsulter och deras medarbetare i yrkesutövningen. Standarden är indelad i två delar, ett ramverk och ett regelverk.

Några av nyheterna

  • Standarden är anpassad för lönekonsulter
  • Tillagd Reko 145 Lönekvalitet
  • Reko 590 om insourcing har förtydligats

Reko är sedan 2008 Svensk standard för redovisningstjänster. Från och med 2018 omfattar Reko även lönekonsulttjänster.

Ett exemplar av Reko-boken ingår i FAR:s medlemsavgift för  auktoriserad redovisningskonsult och auktoriserad lönekonsult.

Fakta

  • ISBN: 978-91-87387-87-6
  • Flikindelad: Nej
  • Sökordsregister: Nej

Relaterade böcker