Reko – Svensk standard för redovisnings- och lönetjänster 2018

Reko är standarden för redovisnings- och lönetjänster. Syftet med standarden är att den bl.a. ska leda till hög kvalitet i det arbete som utförs av konsulterna, medföra hög kundnytta och skapa förutsättningar för en rapportering som är relevant för uppdragsgivarens verksamhet och behov.

 

Materialet finns även digitalt i FAR Online, tjänsten med grundläggande information och fördjupning inom ekonomi och skatt. I FAR Online ingår också hela Rättserien!
Auktoriserade redovisningskonsulter och auktoriserad lönekonsulter får Reko digitalt i FAR Online.
Skickas inom 1‑2 vardagar
430 kr

Om Reko 2018

Standarden innehåller en metodik som ska tillämpas av auktoriserade redovisnings- och lönekonsulter och deras medarbetare i yrkesutövningen.  Standarden är uppbyggd enligt ett processtyrt synsätt. Den utgår från grundläggande regler om konsultens ansvar och organisation. Dessa regler åtföljs av olika steg i arbetsprocessen i den ordning dessa normalt uppstår.

Några av nyheterna

  • Standarden omfattar även branschens lönetjänster
  • En tydlig koppling mellan ska-krav, Reko-avsnitt och tillämpningsanvisningar
  • Ny Reko om kvalitetskrav vid löneuppdrag
  • Avsnittet insourcinguppdrag har förtydligats
  • Ny Reko Rapport från auktoriserad FAR-konsult

Reko är sedan 2008 Svensk standard för redovisningstjänster. Från och med 2018 omfattar Reko även lönekonsulttjänster.

Läs förord & innehållsförteckning

Fakta

  • ISBN: 978-91-87387-87-6
  • Utgiven: 2018-02
  • Sidantal: 114
  • Flikindelad: Nej
  • Sökordsregister: Nej

Liknande litteratur