Redovisa Rätt 2018

Redovisa Rätt 2018 innehåller anvisningar för samtliga fyra K-regelverk, men med tyngdpunkt på K3 och K2. Dessutom har boken kompletterats med en stor mängd sökord om kassaregister, stiftelser, bostadsrättsföreningar och handelsbolag. 

Finns även i FAR Online vårt onlineverktyg med ekonomiregler och uppslagsverken Redovisa Rätt och Rätt Bolagsrätt.
Utkommer i slutet av januari 2018. Förbeställ gärna.
Skickas inom 1‑2 vardagar
620 kr

Redovisa Rätt 2018 innehåller drygt 1000 uppslagsord. Anvisningarna ges utifrån aktuella rekommendationer från Bokföringsnämnden, FAR, Rådet för finansiell rapportering och Skatteverket samt utifrån de internationella redovisningsstandarderna IFRS.

Författarna har också kompletterat med sökord kring olika företeelser i en årsredovisning samt vissa tillägg om fusioner. Boken innehåller också de belopp och procentsatser samt deklarations- och betalningstidpunkter som gäller för 2018.

Nyheter i denna upplaga

  • Ändringar i Handelsbolagslagen
  • Nyheter inom Kassaregister
  • Bokföringsskyldighet enligt Stiftelselagen
  • Nyheter för bostadsrättsföreningar

För vem

Redovisa Rätt riktar sig till dig som sköter den löpande bokföringen, upprättar förenklat årsbokslut, vanligt årsbokslut, årsredovisning eller deklarerar för såväl små enmansföretag som för stora börsföretag.

Fakta

  • Författare: Caisa Drefeldt och Eva Törning
  • ISBN: 978-91-523-5114-7
  • Flikindelad: Nej
  • Sökordsregister: Ja

Relaterade böcker