Rätt Bolagsrätt 2019

Rätt Bolagsrätt 2019 innehåller fler än 500 sökord inom området och förklarar bolagsrättens begrepp och struktur på ett begripligt sätt. Boken innehåller hänvisningar till relevanta lagar och regler samt rättslig praxis inom det bolagsrättsliga området.

Materialet finns även digitalt i FAR Online, tjänsten med grundläggande information och fördjupning inom ekonomi och skatt. I FAR Online ingår också hela Rättserien!
Skickas inom 1‑2 vardagar
Rätt Bolagsrätt 2019
620 kr

Rätt Bolagsrätt 2019 innehåller ett flertal nyheter, bland annat nya regler för ekonomiska föreningar, företagshemligheter och elektronisk inlämning av årsredovisning. Den digitala utvecklingen på området fortsätter och Bolagsverkets nya mobilapp får ytterligare funktioner.

Bolagsrättens grunder behandlas, liksom detaljerade förfaranden när det gäller att starta, styra, finansiera och avveckla bolag. Boken innehåller även definitioner av bolagsrättsliga begrepp, mallar, illustrationer, blanketter och exempel, samt användbara tips som kan appliceras på läsarens verksamhet.

Rätt Bolagsrätt 2019 vänder sig till ekonomichefer, vd:ar, revisorer, jurister och andra som behöver heltäckande, lättfattlig information om bolagsrätt.

Författaren Robert Sevenius är jurist och ekonom med specialisering inom företagsförvärv och bolagsstyrning.

Rätt Bolagsrätt 2019 har utökats med många nya sökord, exempelvis advisory board, elektronisk bankintyg, företagsöverlåtelse, generationsskifte och ägardirektiv.

Nyheter

Rätt Bolagsrätt 2019 innehåller ett flertal nyheter, bland annat nya regler för ekonomiska föreningar, företagshemligheter och elektronisk inlämning av årsredovisning. Den digitala utvecklingen på området fortsätter och Bolagsverkets nya mobilapp får ytterligare funktioner.

För vem

Rätt Bolagsrätt 2019 vänder sig till ekonomichefer, vd:ar, revisorer, jurister och andra som behöver heltäckande, lättfattlig information om bolagsrätt.

Fakta

  • Författare: Robert Sevenius
  • ISBN: 978-91-523-5585-5
  • Flikindelad: Nej
  • Sökordsregister: Nej

Liknande litteratur