Medlemsvolymen 2020 Nyhet

I FAR:s Medlemsvolym 2020 kan du läsa om de etiska regler och branschvillkor som gäller för medlemmar i FAR. Medlemsvolymen ingår i FAR-medlemskapet och återfinns i FAR Online.

Materialet finns även digitalt i FAR Online, tjänsten med grundläggande information och fördjupning inom ekonomi och skatt. I FAR Online ingår också hela Rättserien!
Skickas inom 1‑2 vardagar
FAR:s Medlemsvolym 2020
710 kr

FAR:s Medlemsvolym är framtagen för att ge alla medlemmar i FAR tillgång till de regler som de förbinder sig att följa i och med medlemskapet i föreningen.
Här hittar du stadgar och invalskrav, allmänna villkor, etikregler, regler för kvalitetssäkring samt författningar om bl.a. rådgivaransvar.

Nyheter i Medlemsvolymen 2020

 • IESBAs Etikkod 2019 har ersatt den tidigare Etikkoden.
 • FARs etikregler har uppdaterats med hänvisningar till IESBAs Etikkod 2019.
 • EtikR 3 Skattetjänster har ändrats för att bli tydligare och en avisering om kommande rapporteringsplikt för gränsöverskridande skatterådgivning har införts.
 • EtikR 4 Vidareutbildning har omarbetats för att bli tydligare och ge mer vägledning.
 • EtikU 2 Tystnadsplikt och upplysningsskyldighet har kompletterats med en till punkt om upplysningsskyldighet.
 • EtikU 5 Revisorers verksamhet har omdisponerats för att förtydliga innehållet.
 • EtikU 6 Redovisningsjäv i vissa företag (byråjäv) har fått ny titel och några förtydliganden har införts.
 • EtikU 10 Revisorns åtgärder vid sen årsredovisning har ändrats för att förtydliga att revisorns aktivitetsplikt vid sen årsredovisning gäller i samtliga företagsformer.
 • EtikU 11 Medlemmarnas tillämpning av lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism har uppdaterats med anledning av lagändringar som trädde i kraft i januari 2020.
 • EtikU 14 EU:s förordning om revision av företag av allmänt intresse – arvodesbegränsning och förbjudna tjänster har fått ny titel. Vissa förtydliganden har gjorts beträffande reglerna om arvodesbegränsning samt fler frågor och svar om arvodesbegränsningar i bilagan.
Läs förord & innehållsförteckning

Fakta

 • ISBN: 978-91-88735-32-4
 • Utgiven: 2020-03
 • Flikindelad: Ja
 • Sökordsregister: Ja

Liknande litteratur