Koncernredovisning enligt K3

Denna upplaga är uppdaterad med de senaste ändringarna i K3 samt kompletterad med fler kapitel rörande redovisning av intresseföretag, joint venture, omräkning av utländska dotterföretag samt redovisning av finansiella leasingavtal i koncernredovisningen samt fler exempel.

Skickas inom 1‑2 vardagar
Koncernredovisning enligt K3
300 kr

Denna bok gavs ut i samband med att K3, BNFAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning publicerades. Den 1 januari 2016 trädde den senaste ändringen av årsredovisningslagen i kraft. ÅRL hade då uppdaterats i enlighet med Redovisningsdirektivet (2013/34/EU) och i samband med detta ändrades också vissa regler i K3 avseende koncernredovisning.

Fakta

  • ISBN: 9789144128764
  • Utgiven: 2013/2018
  • Sidantal: 222
  • Flikindelad: Nej
  • Sökordsregister: Nej