K3 i praktiken - PwCs handbok vid tillämpning av K3

Boken riktar sig till alla som upprättar årsredovisning enligt K3 och alla som ska tolka och bedöma sådana redovisningar.

Förlag: Studentlitteratur
Skickas inom 1‑2 vardagar
650 kr

Syftet med boken är att ge kompletterande vägledning i den praktiska tolkningen och tillämpningen av K3:s regler och principer. Detta sker bland annat med ett stort antal praktiska exempel. Det allmänna rådet finns inlagt i boken och strukturen i boken följer helt K3 vilket innebär att den är indelad i kapitel, rubriker och punkter som överensstämmer med K3.

I denna den tredje reviderade upplagan har boken omarbetats med anledning av den ändrade årsredovisningslagen som i sin tur föranlett ändringar i K3-regelverket. En ytterligare nyhet i denna upplaga är att det allmänna rådet och lagparagrafer ur årsredovisningslagen finns inlagda i boken. Dessutom har samtliga kapitel uppdaterats med nya frågeställningar och tillämpningar som utkristalliserats under de tre första åren av K3-tillämpning.

Boken innehåller PwC:s bedömningar av hur olika punkter i K3 kan tolkas och tillämpas. Sådana tolkningar och tillämpningar kan se olika ut beroende på förutsättningarna i enskilda fall. Synen på hur redovisningsregler ska tillämpas utvecklas dessutom över tiden.

För vem

Boken riktar sig till alla som upprättar årsredovisning enligt K3 och alla som ska tolka och bedöma sådana redovisningar.

Fakta

  • ISBN: 9789144115863
  • Utgiven: 2017-05
  • Sidantal: 1360
  • Flikindelad: Nej
  • Sökordsregister: Nej