IFRS-volymen 2019

Den svenska versionen av IFRS, IAS, IFRIC och SIC. IFRS-volymen innehåller den officiella EU-översättningen av de internationella redovisningsstandarderna till svenska.

Materialet finns även digitalt i FAR Online, tjänsten med grundläggande information och fördjupning inom ekonomi och skatt. I FAR Online ingår också hela Rättserien!
Skickas inom 1‑2 vardagar
660 kr

Om IFRS-volymen

Alla företag inom EU som har sina värdepapper upptagna till handel på en reglerad marknad (det vill säga alla börsbolag) ska tillämpa IFRS i koncernredovisningen. IFRS får också användas frivilligt av andra företag och som vägledning av K3-företag och företag som redovisar enligt Bokföringsnämndens och Redovisningsrådets äldre regelverk.

Bland nyheterna i denna upplaga kan nämnas

 • Ändringar av IFRS 9 Finansiella instrument, ändringarna förtydligar klassificeringen av vissa finansiella tillgångar som kan betalas i förtid.
 • Ändringar av IAS 28 Innehav i intresseföretag och joint ventures, ändringarna klargör att nedskrivningskraven i IFRS 9 är tillämpliga på långsiktiga intressen i intresseföretag och joint ventures.
 • Ändringar av IAS 40 Förvaltningsfastigheter, ändringarna klargör när ett företag tillåts att omklassificera en fastighet till att vara eller inte längre vara en förvaltningsfastighet.
 • Antagande av IFRIC 22 Transaktioner i utländsk valuta och förskottsersättning.
 • Antagande av IFRIC 23 Osäkerhet i fråga om inkomstskattemässig behandling.
Läs förord & innehållsförteckning

För vem

IFRS-volymen riktar sig primärt till dig som är revisor, rådgivare, affärsjurist eller som arbetar på en ekonomiavdelning i en större organisation.

Fakta

 • ISBN: 978-8-88735-17-1
 • Utgiven: 2019-03
 • Sidantal: 939
 • Flikindelad: Ja
 • Sökordsregister: Ja
 • Nästa utgåva: 2020-03

Liknande litteratur