IFRS-volymen 2018

Den svenska versionen av IFRS, IAS, IFRIC och SIC. IFRS-volymen innehåller den officiella EU-översättningen av de internationella redovisningsstandarderna till svenska.

Materialet finns även digitalt i FAR Online, tjänsten med grundläggande information och fördjupning inom ekonomi och skatt. I FAR Online ingår också hela Rättserien!
Skickas inom 1‑2 vardagar
660 kr

Om IFRS-volymen

Alla företag inom EU som har sina värdepapper upptagna till handel på en reglerad marknad (det vill säga alla börsbolag) ska tillämpa IFRS i koncernredovisningen. IFRS får också användas frivilligt av andra företag och som vägledning av K3-företag och företag som redovisar enligt Bokföringsnämndens och Redovisningsrådets äldre regelverk.

Nytt i årets upplaga

Nytt till årets upplaga av IFRS-volymen är ikraftträdandet av IFRS 9 Finansiella instrument och IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder som börjar gälla den 1 januari 2018. Det sker även en rad följdändringar bland annat till följd av införandet av IFRS 9 som inte fanns med i förra årets bok.

I boken ingår nu dessutom IFRS 16 Leasingavtal som träder ikraft den 1 januari 2019 men som får tillämpas tidigare.

Läs förord & innehållsförteckning

För vem

IFRS-volymen riktar sig primärt till dig som är revisor, rådgivare, affärsjurist eller som arbetar på en ekonomiavdelning i en större organisation.

Fakta

  • ISBN: 978-91-88735-03-4
  • Utgiven: 2018-01
  • Sidantal: 984
  • Flikindelad: Ja
  • Sökordsregister: Ja

Liknande litteratur