IFRS-volymen 2017

Den svenska versionen av IFRS, IAS, IFRIC och SIC. IFRS-volymen innehåller den officiella EU-översättningen av de internationella redovisningsstandarderna till svenska.

Finns även i FAR Online vårt onlineverktyg med ekonomiregler och uppslagsverken Redovisa Rätt och Rätt Bolagsrätt.
660 kr

Om IFRS-volymen

Alla företag inom EU som har sina värdepapper upptagna till handel på en reglerad marknad (det vill säga alla börsbolag) ska tillämpa IFRS i koncernredovisningen. IFRS får också användas frivilligt av andra företag och som vägledning av K3-företag och företag som redovisar enligt Bokföringsnämndens och Redovisningsrådets äldre regelverk.

Nyheter i denna upplaga

Nytt i denna upplaga är två nya standarder som ska tillämpas för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2018, men får tillämpas tidigare:

 • Ny IFRS 9 om finansiella instrument
 • Ny IFRS 15 om intäkter från avtal med kunder

Innehåll

 • International Financial Reporting Standards
 • International Accounting Standards
 • IFRS Interpretations Committee
 • Standing Interpretations Committee
 • EU-förordningar
 • Sökord
Läs förord & innehållsförteckning

För vem

IFRS-volymen riktar sig primärt till dig som är revisor, rådgivare, affärsjurist eller som arbetar på en ekonomiavdelning i en större organisation.

Fakta

 • ISBN: 978-91-87387-85-2
 • Utgiven: 2017-03
 • Sidantal: 978
 • Flikindelad: Ja
 • Sökordsregister: Ja
 • Nästa utgåva: 2018-03

Relaterade böcker