GDPR-paketet

FAR:s GDPR-paket hjälper dig att upprätta kundavtal inom redovisnings- och revisionsbranschen enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Då reglerna är nya kan FAR komma att uppdatera sina tolkningar av regelverket. Genom att köpa GDPR-paketet får du löpande tillgång till de senaste versionerna av FAR:s dokument.

  • Priset gäller för ett års användande för hela företaget. Efter det första året kommer du att erbjudas förlängning av avtalet.
  • När du genomfört ditt köp får du en länk till FAR Online där du hämtar GDPR-paketet. Där kommer även eventuella uppdateringar av filerna att ske.
För dig som är FAR-medlem ingår GDPR-paketet i medlemskapet och kan hämtas efter inloggning.
Skickas inom 1‑2 vardagar
GDPR-paket FAR
3 500 kr

GDPR-paketet innehåller följande:

  • Uppdragsbrev för revision, redovisning, löner och rådgivning
  • Personuppgiftsbiträdesavtal inkl. instruktionsbilagor
  • Informationsblad för de registrerade avseende personuppgifter i revisionsuppdrag
  • Informationsblad för de registrerade avseende personuppgifter i register för antagande och hantering av kunder och uppdrag
  • FAQ/Frågor och svar
  • EU:s dataskyddförordning (GDPR) på svenska

Paketet grundar sig på FAR:s tolkning av dataskyddsförordningens regler. Datainspektionen och rättspraxis kan komma fram till andra slutsatser. Dokumenten kan därför komma att ändras löpande med hänsyn till rättsutvecklingen.

I den FAQ som ingår i paketet förklaras hur tolkningarna har gjorts. Den som använder de mallar som ingår i paketet måste göra en egen bedömning av sin roll enligt dataskydds-förordningen och i vilken utsträckning mallarna behöver modifieras för det individuella uppdraget. FAR ansvarar inte för någon form av skada som kan uppstå som en direkt eller indirekt följd av användningen.

Paketet utgör ett stöd vid upprättande av avtal med kunder. I paketet ingår inte stöddokument för hantering av dataskyddsförordningens krav på varje företags hantering av personuppgifter i den egna verksamheten.

Fakta

  • Flikindelad: Nej
  • Sökordsregister: Nej