GDPR Förstå och tillämpa i praktiken

GDPR/Dataskyddsförordningen – Förstå och tillämpa i praktiken är en kombinerad juridisk handbok och managementhandbok och författarnas förhoppning med boken är att den på flera sätt ska stimulera och underlätta i arbetet med dataskyddsförordningen.

Skickas inom 1‑2 vardagar
GDPR
390 kr

Boken ger dig svar på frågor som:

 • Vad är en personuppgift?
 • När behöver samtycke inhämtas?
 • Vad gäller personuppgifter i anställningsavtal och andra avtal, såsom leverantörsavtal?
 • Är bankkonto en känslig personuppgift?
 • Vad börjar man inventera?

Boken är uppdelad i tre delar

 1. Den första delen är en juridisk handledning där hela regelverket gås igenom. Varvat med beskrivande juridiska texter finns konkreta exempel på hur man kan arbeta med de juridiska frågorna (exempel ges från olika branscher).
 2. Den andra delen ger stöd i det praktiska arbetet. Den ger tips inte bara i de juridiska frågorna, utan också hur man kan hantera frågorna utifrån ett modernt verksamhetsutvecklingsperspektiv. Delen beskriver tydligt inventering, strategi och fortsatt arbete. Här finns också flera värdefulla visualiseringar och checklistor som hjälper organisationen att bryta ner den komplexa juridiken och göra den hanterbar.
 3. Den tredje delen fokuserar på juridiken om olyckan är framme och organisationen hamnar i ett tillsynsärende och kanske i domstol. Regelverket beskrivs på ett tydligt sätt, vilket kommer att underlätta i sådana situationer.

Delarna är skrivna så att de kan läsas var för sig, men läsaren får självklart en större förståelse om alla delar gås igenom. För att underlätta läsningen - och se sambandet mellan avsnitten – görs fortlöpande kopplingar mellan delarna genom nyttiga avsnittshänvisningar i marginalen.

Fakta

 • Författare: Monika Wendleby och Dag Wetterberg
 • ISBN: 978-91-523-5131-4
 • Utgiven: 2018-01
 • Sidantal: 400
 • Flikindelad: Nej
 • Sökordsregister: Nej