Fastighetsvolymen 2018

Fastighetsvolymen är regelsamlingen som samlar lagstiftningen inom fastighetsrätt och byggjuridik. Boken täcker in hela fastighetsprocessen från plan och bygg till ägande och försäljning.

Materialet finns även digitalt i FAR Online, tjänsten med grundläggande information och fördjupning inom ekonomi och skatt. I FAR Online ingår också hela Rättserien!
Skickas inom 1‑2 vardagar
Fastighetsvolymen 2018
610 kr

Fastighetsvolymen är boken som täcker in hela fastighetsprocessen. Boken är indelad i utifrån ämnesområden. Första fliken innehåller jordabalken och efterföljande flikar innehåller de regler samt hänvisningar till jordabalkens kapitel som berör flikens ämnesområde. Utöver jordabalken finns flikar om bl.a. bildande, planering och byggande, miljöhänsyn, ägande och förvaltning, överlåtelse och förmedling samt skatte- och rättegångsregler

Nyheter i denna upplaga

Dessutom har det kommit större ändringar i angränsande lagstiftning som finns med i boken, bland annat:

 • Förvaltningslagen (1986:223) upphör och ersätts med en ny förvaltningslag (2017:900), som träder i kraft den 1 juli 2018
 • Kommunallagen (1991:900) är också den ersatt av en ny kommunallag (2017:725) som börjar gälla den 1 januari 2018
 • Även penningtvättslagen (2009:62) har ersatts av en ny penningtvättslag (2017:630), som trädde i kraft den 1 augusti 2017. Genom denna lag implementeras det fjärde penningtvättsdirektivet i svensk rätt

Innehåll

 • Jordabalken
 • Bildande och inskrivning
 • Planering och byggande
 • Ägande och förvaltning
 • Hyra och arrende
 • Pant- och förmånsrätt
 • Överlåtelse och förmedling
 • Skatt och taxering
 • Process
 • Sökord
Läs förord & innehållsförteckning

För vem

Fastighetsvolymen vänder sig till alla som arbetar med eller på annat sätt kommer i kontakt med fastighetsrättsliga frågor, såsom jurister, planläggare, mäklare och personer inom byggbranschen.

Fakta

 • ISBN: 978-91-87387-97-5
 • Utgiven: 2018-01
 • Sidantal: 1146
 • Flikindelad: Ja
 • Sökordsregister: Ja