Fastighetsvolymen 2016

Fastighetsvolymen är regelsamlingen som samlar lagstiftningen inom fastighetsrätt och byggjuridik. Boken täcker in hela fastighetsprocessen från plan och bygg till ägande och försäljning.

Finns även i FAR Online vårt onlineverktyg med ekonomiregler och uppslagsverken Redovisa Rätt och Rätt Bolagsrätt.
Fastighetsvolymen 2016
575 kr

Om Fastighetsvolymen

Fastighetsvolymen är boken som täcker in hela fastighetsprocessen. Boken är indelad i flikar utifrån ämnesområden. Första fliken innehåller jordabalken och efterföljande flikar innehåller de regler samt hänvisningar till jordabalkens kapitel som berör flikens ämnesområde. Utöver jordabalken finns flikar om bl.a. bildande, planering och byggande, miljöhänsyn, ägande och förvaltning, överlåtelse och förmedling samt skatte- och rättegångsregler.

Nyheter

 • Plan- och bygglagen ändras med bl.a. samordningar av regleringen av markanvisningar och exploateringsavtal samt en utökning av kretsen som får överklaga beslut i vissa fall
 • Miljöbalken ändras så att befintlig bullerstörande verksamhet får utökat skydd för sin verksamhet inom befintlig detaljplan
 • Lagen om ekonomiska föreningar, lagen om bostadsrättsföreningar och lagen om kooperativa hyresrätt genomgår ett stort moderniseringsarbete och ändras på ett flertal områden; dessa ändringar träder i kraft den 1 juli.

Innehåll

 • Jordabalken
 • Bildande och inskrivning
 • Planering och byggande
 • Ägande och förvaltning
 • Hyra och arrende
 • Pant- och förmånsrätt
 • Överlåtelse och förmedling
 • Skatt och taxering
 • Process
 • Sökord
Läs förord & innehållsförteckning

För vem

Fastighetsvolymen vänder sig till alla som arbetar med eller på annat sätt kommer i kontakt med fastighetsrättsliga frågor, såsom jurister, planläggare, mäklare och personer inom byggbranschen.

Fakta

 • ISBN: 978-91-87387-66-1
 • Utgiven: 2016-05
 • Sidantal: 1129
 • Flikindelad: Ja
 • Sökordsregister: Ja
 • Nästa utgåva: 2017-10

Relaterade böcker