Fastigheten och skatten

Handbok om fastighetsbeskattning. Fastigheten och skatten är en bok som på ett enkelt, men ändå djupgående sätt behandlar de allra flesta frågor som gäller beskattning av fastigheter. 

Skickas inom 1‑2 vardagar
Fastigheten och skatten
500 kr

Boken behandlar allmänna regler för inkomstskatt och moms, men även specialområden som skattefrågor kring avyttringar och vid omstruktureringar. Förutom detta behandlas även reglerna för fastighetstaxering och byggbeskattning. Det kommer löpande nya rättsfall på området som får viktiga konsekvenser för fastighetsbranschen och många av dessa rättsfall är särskilt kommenterade i boken.

Beskattningen av fastigheter är ofta snårig och full av gränsdragningsfrågor. Urban Rydin, skattechef, momsexperten Jan Kleerup och skatterättsprofessor Peter Nilsson leder dig rätt i allt från övergripande frågor om inkomstskatt och moms till speciell reglering av bl.a. paketering av fastigheter i bolag och byggbeskattning. Boken behandlar främst kommersiella fastighetsinnehav, men även regler för privatpersoner berörs.

Denna tredje upplaga är uppdaterad med regler och avgöranden fram till hösten 2018.

Nyheter

Bland nyheterna kan nämnas ett nytt, EU-harmoniserat fastighetsbegrepp i momshänseende och nytt primäravdrag för ny-, till, och ombyggnadskostnader för hyresfastigheter.

 

Läs förord & innehållsförteckning

Fakta

  • Författare: Urban Rydin och Jan Kleerup
  • ISBN: 978-91-88735-19-5
  • Utgiven: 2018-12
  • Flikindelad: Nej
  • Sökordsregister: Nej