Etikkoden

Materialet finns även digitalt i FAR Online, tjänsten med grundläggande information och fördjupning inom ekonomi och skatt. I FAR Online ingår också hela Rättserien!
Skickas inom 1‑2 vardagar
IESBA:s Etikkod
245 kr

Nyheter

De huvudsakliga förändringarna i den uppdaterade Etikkoden är: 

  • Uppdelning av innehållet i regler och tillämpningsmaterial
  • Tydligare och bättre anpassade bestämmelser om motåtgärder
  • Utökade bestämmelser avseende att erbjuda eller acceptera olika förmåner 
  • Nytt tillämpningsmaterial för att betona vikten av att förstå fakta och omständigheter när professionellt omdöme används
  • Nytt tillämpningsmaterial för att förklara hur efterlevnaden av de grundläggande principerna stöder en professionellt skeptisk inställning vid en revision eller annat bestyrkandeuppdrag

Läs artikeln om den uppdaterade Etikkoden här

Fakta

  • ISBN: 978-91-88735-22-5
  • Flikindelad: Nej
  • Sökordsregister: Nej