Entreprenörer som redovisare

I de mest snabbväxande företagen är intresset för redovisning också störst. Det är viktig kunskap att ha för redovisare, revisorer eller organisationer som engagerar sig i mindre och växande företag.

Entreprenörer som redovisare
190 kr

Om Entreprenörer som redovisare

Kunskapen kommer från en avhandling av Marita Blomkvist, Ek.Dr. och forskare vid Högskolan i Halmstad, som nu redovisas i fickformat i boken Entreprenörer som redovisare – Bokslutsprocessen i Gasellföretag.

Det är viktigt att entreprenören vet vad som står i årsredovisningen eftersom den ligger till grund för bankens och finansiärernas riskbedömning av företaget. Som entreprenör vill du kunna stå för din redovisning och svara på alla frågor, säger Marita Blomkvist.

Marita Blomkvist forskning visar bland annat att det är dubbelt så vanligt att entreprenörer i gasellföretag deltar i bokslutsprocessen jämfört med företagsledare i icke växande företag. Dessutom ägnar de nästan dubbelt så många timmar åt att diskutera bedömningsbaserad ekonomisk information jämfört med deras motsvarighet i icke växande företag.

Innehåll

 • Förord
 • Entreprenörer som redovisare – går det att studera?
 • Entreprenörer berättar om bokslutsprocessen
 • Intresse att redovisa
 • Gasellföretag och Gasellentreprenörer
 • Gasellentreprenörer som redovisare
 • Sammanfattning
 • Referenser

För vem

Om entreprenörer som redovisare riktar sig primärt till redovisningskonsulter och revisorer i mindre företag. Boken är mycket användbar på ekonomiavdelningar i mindre företag.

Fakta

 • Författare: Marita Blomkvist
 • ISBN: 978-91-86245-54-2
 • Utgiven: 2011-06
 • Flikindelad: Nej
 • Sökordsregister: Nej

Relaterade böcker