Börsvolymen 2019/2020

Samlingsverket för börsbolag och deras rådgivare. Få tillgång till aktuella regler för bolag noterade på Stockholmsbörsen och NGM. Innehåller kommande såväl som gällande marknadsmissbruksreglering från EU.

Materialet finns även digitalt i FAR Online, tjänsten med grundläggande information och fördjupning inom ekonomi och skatt. I FAR Online ingår också hela Rättserien!
Skickas inom 1‑2 vardagar
Börsvolymen 2019/2020
690 kr

Om Börsvolymen

Boken samlar reglerna för börsbolag. Du hittar lagar, förordningar, EU-rätt, myndighetsföreskrifter och självregleringen på området. Få tillgång till prospekt-, marknadsmissbruksdirektivet och takeover-regler m.m. Börsvolymen är ämnesindelad och innehåller även en alfabetisk förteckning.

Nyheterna i årets upplaga av Börsvolymen

 • Nya regler om prospekt. EUs nya prospektförordning träder i kraft den 21 juli vilket får följdverkningar för hela prospektregleringen.
 • Uppdaterade emittentregler från Nasdaq, bl.a. med en ny sorts företag, Acquisition company och vissa förändringar i kraven på informationskraven rörande revisionsberättelser.
 • Uppdaterade regler för noterade bolag från NGM, bland annat med förändringar i informationskraven rörande revisionsberättelser.
 • Skärpt reglering av närståendetransaktioner. Börsbolag regleras härvid i nya 16 a kap. ABL, medan MTF-listade bolag ska följa samma regler enligt ett nytt initiativuttalande från Aktiemarknadsnämnden, AMN 2019:25.
 • Uppdaterade regler från Euroclear, såväl emittentregler som kontoföringsreglerna har uppdaterats.

Innehåll

 • Prospekt och öppenhet
 • Takeover
 • Marknadsmissbruk
 • Börser och clearinginstitut
 • Associationsrätt
 • Aktiemarknadsnämnden
 • Börser
 • MTFer
 • Kollegiet för svensk bolagsstyrning
 • Ägarpolicies
 • Euroclear
 • Sökord
Läs förord & innehållsförteckning

För vem

Börsvolymen tar upp de frågor som särskilt reglerar hur ett börsbolag ska styras. Boken lämpar sig för ledningen av sådana företag och de som arbetar med dem, som affärsjurister och revisorer.

Fakta

 • ISBN: 978-91-88735-24-9
 • Utgiven: 2019-08
 • Sidantal: 1626
 • Flikindelad: Ja
 • Sökordsregister: Ja
 • Nästa utgåva: 2020-08

Liknande litteratur